Tag: hàng hóa chuyển phát nhanh

Thông tin cần biết về hàng hóa chuyển phát nhanh và bưu điện

Thông tin cần biết về hàng hóa chuyển phát nhanh và bưu điện

Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.” Trong những năm đầu thế kỉ 20