Tag: hàng hóa bị cấm gửi

Những hàng hóa bị cấm gửi chuyển phát nhanh

Những hàng hóa bị cấm gửi chuyển phát nhanh

Các vật phẩm, văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay dịch vụ chuyển phát nhanh